Papaya Diced

ITEM CODE
SAM006
Size
5 Kg
Packing
4
Unit
CTN
Bar Code
SAM006
Shelf Life
18 M
Storage T° C
AMBIENT