Papaya Spear

ITEM CODE
SAM004
Size
5 Kg
Packing
4
Unit
CTN
Bar Code
SAM004
Shelf Life
18 M
Storage T° C
AMBIENT