Preserved Shredded Radish

Preserved Shredded Radish
ITEM CODE:  TWO073
DESCRIPTION:  Preserved Shredded Radish
UNIT:  CTN
PACKING:  50
SIZE:  454G
BARCODE:  084909000705
SHELF LIFE: 24M
STORAGE:  AMBIENT