Nababbo Taleggio Goat Milk

Nababbo Taleggio Goat Milk
ITEM CODE:  AMB052
DESCRIPTION: Nababbo Taleggio Goat Milk
UNIT:  KG
PACKING:  2
SIZE:  1KG
SHELF LIFE: 1M
STORAGE:  CHILLED