Singletons White Mild Cheddar

Singletons White Mild Cheddar
ITEM CODE:  GRS005
DESCRIPTION: Singletons White Mild Cheddar
UNIT:  CTN
PACKING:  10
SIZE:  200G
BARCODE:  5021294100783
SHELF LIFE: 9M
STORAGE:  CHILLED